Visita didáctica


"HM Rosaleda e HM Esperanza"

O pasado 1 de marzo, o alumnado de Formación Profesional Básica visitou as instalacións do HM Rosaleda e do HM Esperanza.

Tiveron unha introdución e mostra do sistema de xestión de mantemento, visita de instalacións eléctricas, cadros, instalación eléctrica dun quirófano, grupos electrógenos, sistemas de aire acondicionado e calefaccións, etc...

Share this post