Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas


Fondo: Descrición

Este libro desenvolve os contidos do módulo profesional de Técnicas e Procesos en Instalacións Eléctricas do Ciclo Formativo de grao superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados, da familia profesional de Electricidade e Electrónica.

O texto foi estruturado en 13 unidades, nas que se aborda de maneira clara e realista todo o relativo ás instalacións eléctricas interiores básicas, e inclúese unha serie de técnicas de traballo baseadas na experiencia profesional. Nesta nova edición incluíuse unha unidade dedicada á infraestrutura para recarga do vehículo eléctrico.