Técnicas básicas de microbiología y bioquímica


Fondo: Descrición

Neste libro de texto desenvólvense os contidos básicos descritos no currículo do módulo profesional "Técnicas Básicas de Microbioloxía e Bioquímica", que forma parte do currículo do ciclo formativo do mesmo nome.
ÍNDICE

As empresas compiten desde o convencimento de que os mellores produtos son os que alcanzan a cima no mercado. No sector químico agroalimentario, sanitario, etc., tómase conciencia da necesidade de garantir a calidade dos seus produtos desde a súa orixe, pasando polo seu procesado, ata chegar ao servicio ao cliente.