Sistemas programables avanzados


Fondo: Descrición

O libro Sistemas Programables Avanzados, como continuación lóxica do libro Sistemas Secuenciales Programables, constitúe unha valiosa ferramenta para profundar o estudo da programación de autómatas programables Siemens S7-300 e S7-1200, así como tamén para iniciarse na programación dos dispositivos HMI (pantallas táctiles) e sistemas PC, todos eles dentro da contorna de programación TIA Portal v13.

O libro esta estruturado en catro capítulos. O primeiro  capitulo permite refrescar os coñecementos de programación adquiridos co  S7-1200 en TIA Portal e profundar nas diferenzas existentes co autómata  S7-300 (tratamento de entradas e saídas analóxicas, reloxo e linguaxe  GRAPH). O segundo  capitulo dedícase por completo a aprender a linguaxe de programación  SCL (texto estruturado) para os dous autómatas indicados mediante moitos exemplos e varias practicas, mesmo coa utilización de periferias descentralizadas. O terceiro  capitulo esta centrado en introducir o uso na programación de tarefas de interrupción e tarefas cíclicas para entradas dixitais e entradas de  contaje rápidos en  encoders utilizados en instalacións automatizadas, xunto coas instrucións tecnolóxicas de control requiridas.