PROBAS LIBRES: Publicación das Cualificacións

PROBAS LIBRES: Publicación das Cualificacións

Infórmase ao alumnado matriculado nas Probas Libres que poden consultar as súas cualificacións no Taboleiro de Anuncios do CIFP Politécnico de Santiago.

Share this post