Procesos y gestión de mantenimiento y calidad


Fondo: Descrición

Este libro desenvolve os contidos correspondentes ao módulo de Procesos e xestión do mantemento e calidad, incluído no segundo curso do ciclo de Mecatrónica Industrial, ciclo de grao superior da familia profesional de Instalación e Mantemento.
ÍNDICE

En cada unha das súas doce unidades inclúese información teórica, acompañada de numerosos gráficos explicativos e exemplos ilustrativos para facilitar a asimilación dos contidos.