Solicitude de Accións TIC

Solicita a túa conta de acceso para acceder á documentación exclusiva para o profesorado que imparte docencia no noso Centro.

O profesorado do CIFP Politécnico de Santiago conta cun Aula Virtual como ferramenta para a súa labor docente. A través das seguintes ligazóns podes solicitar a Alta na Aula Virtual e/ou indicar os cursos que impartes ou comunicar calquera incidencia que observes na administración da túa Aula Virtual. Informamos que estas ferramentas só están accesibles ao profesorado rexistrado nesta web.

O profesorado, rexistrado nesta web, empregará o seguinte formulario para solicitar acceso WiFi nas aulas nas que imparte docencia.

O seguinte formulario unicamente debe ser cuberto pola persoa encargada das TIC dentro do Departamento ou xefe ou xefa de Departamento para indicar calquera incidencia co uso das TIC no seu departamento.

Neste apartado teredes información relativa aos programas con licencia libre que se empregan no noso Centro.