Solicitude de Accións TIC

Solicita a túa conta de acceso para acceder á documentación exclusiva para o profesorado que imparte docencia no noso Centro.

O profesorado do CIFP Politécnico de Santiago conta cun Aula Virtual como ferramenta para a súa labor docente. A través das seguintes ligazóns podes solicitar a Alta na Aula Virtual e/ou indicar os cursos que impartes ou comunicar calquera incidencia que observes na administración da túa Aula Virtual. Informamos que estas ferramentas só están accesibles ao profesorado rexistrado nesta web.

O profesorado, rexistrado nesta web, empregará o seguinte formulario para solicitar acceso WiFi nas aulas nas que imparte docencia.

Neste apartado teredes información relativa aos programas con licencia libre que se empregan no noso Centro.