Probas Libres

Neste apartado publicaranse todas aquelas novas relevantes para a celebración das Probas Libres de Formación Profesional.

A continuación pódese acceder ás programacións das probas nos diferentes ciclos e a unha bibliografía recomendada non vinculante xa que se deberá consultar co profesorado correspondente a Bibliografía definitiva.

Publicarase neste apartado o horario das diferentes probas.

Neste apartado recopilarase toda a información correspondente ás convocatorias anteriores para que o alumnado poida facerse unha idea do desenvolvemento destas mediante a consulta do procedemento para os cursos anteriores.