Organización, gestión y seguridad en el laboratorio


Fondo: Descrición

Á hora de enfrontarse á seguridade, a principal dificultade radica na dispersión da información dispoñible, polo que neste libro de seguridade e xestión dos laboratorios tomamos como punto de partida a experiencia do noso traballo docente para ofrecer uns principios xerais sobre deseño, organización e instalacións nos laboratorios, seguridade e prevención de riscos, manipulación de substancias químicas e eliminación de residuos, que orientan de forma clara á hora de lograr unha xestión adecuada dun laboratorio.

Os contidos están actualizados conforme á normativa europea vixente e  transposta ao ordenamento xurídico español.