Operaciones de análisis químico


Fondo: Descrición

O técnico en Operacións de Laboratorio, entre outras tarefas, encárgase de realizar os análises clásicos e instrumentais de gran variedade de mostras en múltiples matrices.
ÍNDICE

O obxectivo principal deste libro é dotar ao estudante de coñecementos teóricos e prácticos que lle permitan executar as operacións de análise químico.