Información 2018

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa cualificación procede a convocar o proceso de acreditación de competencias profesional adquiridas a través da experiencia laboral para o ano 2018.

Orde de convocatoria:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0164-291217-0002_gl.pdf

Calendario previsto para o desenvolvemento do procedemento de acreditación:
https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7382

Solicitudes e inscrición:
A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/acreditacion.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ata o 2 de febreiro de 2018, ámbolos dous incluídos.

A aplicación informática para solicitar a participación estará activa a partir do 10 de xaneiro de 2018.

No seguinte enderezo podes ampliar información relacionada coas solicitudes e inscripción:
https://www.edu.xunta.es/fp/solicitudes-incricion-2018

Podes consultar toda a información no seguinte enderezo:
https://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-2018-acreditacion