Acceso ao Fogar Dixital do CIFP Politécnico de Santiago

Acceso ao Fogar Dixital do CIFP Politécnico de Santiago

O profesorado que imparte o módulo de Domótica nalgún dos ciclos formativos da familia profesional de Electricidade e Electrónica poden acceder ao Fogar Dixital do CIFP Politécnico de Santiago. No seguinte vídeo explícase o funcionamento e método de acceso.

Aqueles profesores ou profesoras que desexen acceder a esta ferramenta deben cobrir o seguinte formulario.

Share this post