Metrología y ensayos


Fondo: Descrición

Este libro vai dirixido ao alumnado do módulo de Metroloxía e Ensaios do Ciclo Formativo de Grao Medio de Mecanizado. Resulta adecuado tamén para o persoal de talleres ou centros de produción, en xeral, e como libro de consulta para persoal técnico.

Reúne os coñecementos necesarios sobre Metroloxía e Ensaios, pero inclúe tamén outras disciplinas imprescindibles para contar cunha perspectiva global sobre a fabricación, sobre o taller e os procesos no que teñen lugar, sobre os diferentes materiais que se empregan, os seus métodos de obtención, as propiedades e características que os fan adecuados ou non para certos usos e os esforzos ou tensións aos que poden estar sometidos. Todo iso encádrase no marco da prevención e a calidade, dous constantes que deben determinar sempre a metodoloxía de traballo. Ambas as disciplinas tratáronse de forma que se adapten á fabricación mecánica.