Área de Administración e Xestión

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 2018 - 19

 

CALENDARIO AVALIACIÓNS 2018 - 19

FP BÁSICA de 1º Ano
 • 1ª Avaliación (Dende o 20 de setembro ata 21 de decembro), avaliación día 18, entrega de notas 21 de decembro. (59 días).
 • 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 22 de marzo), avaliación día 19, entrega de notas 22 de marzo. (51 días). 
 • 3ª Avaliación (Dende o 25 de marzo a 21 de xuño), avaliación 18 de xuño. (45 días).
 • Avaliación final: 24 de xuño, entrega de notas 25 de xuño. Reclamacións 26 e 27 de xuño.
 
FP BÁSICA de 2º Ano
 • 1ª Avaliación (Dende o 17 de setembro ata 21 de decembro), avaliación día 18, entrega de notas 21 de decembro. (66 días).
 • 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 12 de abril), avaliación día 09, entrega de notas 12 de abril. (66 días). 
 • Recuperación (Dende o 23 de abril ata o 21 de xuño). 40 días
 • Avaliación Final 20 de xuño, entrega de notas 21 de xuño.
 • FCT xuño, inicio o 23 de abril.(40 días).
 • Avaliación extraordinaria de setembro (día 2 exames), avaliación o 3 de setembro, entrega de notas o día 4. 1º ano
 • FCT extraordinaria setembro, inicio antes do 10 de setembro.  2º ano
 
Ciclos de 1º Ano
 • 1ª Avaliación (Dende o 17 de setembro ata 21 de decembro), avaliación día 19, entrega de notas 21 de decembro (66 días).
 • 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 22 de marzo), avaliación día 21, entrega de notas 22 de marzo (51 días).
 • 3ª Avaliación (Dende o 25 de marzo ata 7 de xuño), avaliación día  6, entrega de notas 7 de xuño (45 días).
 • Recuperación (Dende o 10 ó 21 de xuño) (10 días).
 
Ciclos de 2º Ano
 • Período da FCT de setembro: Inicio antes do 10 de setembro.
 • 1ª Avaliación (dende o 18 de setembro ata 22 decembro), avaliación día 20, entrega de notas 21 de decembro (66 días).
 • Período da FCT de xaneiro: Inicio 8 de xaneiro.
 • 2ª Avaliación (dende o 8 de xaneiro ata 22 de marzo), avaliación día 20, entrega de notas 22 de marzo (51 días).
 • Período da FCT de marzo: Inicio antes do 01 de abril. 
 • Recuperación (dende o 25 de marzo ata o 21 de xuño) (55 días).
 
Avaliacións Finais
 • Avaliación final: 20 de xuño ciclos de 2º ano, entrega de notas 21 de xuño. Reclamacións 24 e 25 de xuño.
 • Avaliación final: 24 de xuño ciclos de 1º ano e modulares, entrega de notas 25 de xuño. Reclamacións 26 e 27 de xuño.

Probas Libres

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.

Plan de Autoprotección

O Plan de Autoprotección serve de guía de actuación ante calquera emerxencia que poida acontecer no desenvolvemento da actividade académica.

Secretaría

Información relacionada coa Secretaría do noso Centro.