LOCALIZACIÓN

O noso centro atópase na zona sur da cidade de Santiago de Compostela nas proximidades da Estación de Ferrocarril e do Complexo Hospitalario (CHUS).

CIFP Politécnico de Santiago

Avda. Rosalía de Castro, 133 - 15706 Santiago de Compostela
Teléfono: 881 867 601; Fax: 881 867 638
E-mail: cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es

Horario: Luns a venres de 08:30 a 21:30 (ininterrompido)

Non dispón de aparcamento para o alumnado, pero nas proximidades do edificio existe un amplo aparcadoiro gratuito (Área de Libre Estacionamento Santa Marta) no que poderás deixar o vehículo.