Acceso a Libre Office para descarga

Suite ofimática LibreOffice

 

LibreOffice e unha poderosa ferramenta de oficina; o seu aspecto limpo e o seu potencial permiten dar renda solta a túa creatividade e aumentar a produtividade. LibreOffice incorpora varias aplicacións que a converten nunha potente ferramenta de oficina de carácter Libre e de Código Aberto.

A nosa páxina Web incorpora cursos que facilitarán o uso destas ferramentas. Podes encontralas no seguinte enlace.

Ten a súa disposición as versións en galego e castelán destas ferramentas.

  Writer: procesador de textos
  Calc: folla de cálculos
  Impress: editor de presentacións
  Draw: aplicación de debuxo e diagramas de fluxo
  Base: xestor de bases de datos
  Math: edición de fórmulas matemáticas

Share this post