INSTRUCIÓNS

As persoas usuarias da Biblioteca porán especial cuidado en non perturbar o estudio dos outros estudantes. Así:

  1. Manterán riguroso silencio. Non está permitido o acceso a grupos; para facer traballo ou estudo en grupos utilizaranse as mesas de entrada á cafetería do centro.
  2. Non comerán nin beberán mentras estudian.

Poderán acceder directamente aos fondos bibliográficos dentro do horario do coordinador da Biblioteca. Fora deste horario, poderán solicitar o préstamo a domicilio ou a renovación destes a través da correspondente ligazón desta páxina web. Os fondos solicitados poderán recollerse na Conserxería, tras identificarse convenientemente. Unha vez consultados, deberán devolverse tamén na Conserxería.

O alumnado matriculado en quenda de TARDE poderá botarlle unha ollada a un total de 6 exemplares que deberá solicitar previamente a través deste medio. Unha vez examinados os fondos poderá levar ao seu domicilio un máximo de 3 exemplares e deixar en Conserxería os que non lle interesen. Este sistema unicamente é de aplicación para o alumnado de tarde xa que non teñen acceso ao horario de préstamo directo de libros pola mañán.