Instalaciones eléctricas de interior


Fondo: Descrición

Esta obra desenvolve todos os contidos do módulo profesional de Instalacións de Interior, correspondente ao Ciclo Formativo de Grao Medio de Técnico de Instalacións Eléctricas e Automáticas. É un tratado sobre a aprendizaxe práctica de electricidade partindo de cero.

Segue unha orde ascendente e progresiva en dificultade, acompañado de exercicios que poñen a proba o grao de asimilación de cada tema.