Instalaciones domóticas


Fondo: Descrición

Este libro desenvolve os contidos do módulo de Instalacións Domóticas que está incluído no CFGM de Instalacións Eléctricas e Automáticas. Á súa vez, pode ser de utilidade para o módulo correspondente do Ciclo Formativo de Grao Superior.

O libro tamén é útil para os Certificados de Profesionalidade da familia profesional de Electricidade-Electrónica:  ELEM0111