Instalaciones de Distribución


Fondo: Descrición

O libro Instalacións de distribución constitúe unha valiosa ferramenta (froito de mellorar, actualizar normativamente e renovar os contidos por parte dos autores) para abordar o estudo e cálculo das redes de distribución en BT desde centros de transformación e as correspondentes instalacións de distribución.

O libro está estruturado en 7 unidades.