Información Xeral

Información Xeral da Biblioteca do CIFP Politécnico de Santiago

HORARIO

A Biblioteca permanecerá aberta ininterrumpidamente entre as 8:30 e as 21:30. Asemade, dende o mes de outubro, o Coordinador da Biblioteca atenderá directamente as solicitudes dos usuarios no seguinte horario:

  • Luns de 10:30 h a 15:00 h
  • Martes de 12:00 h a 15:00 h
  • Mércores de 10:30 h a 14:00 h
  • Xoves  de 13:00 h a 14:00 h e de 15.00 h a 18.00 h
  • Venres de 10:30 h a 11:30 h

 

INSTRUCIÓNS

As persoas usuarias da Biblioteca porán especial cuidado en non perturbar o estudio dos outros estudantes. Así:

  1. Manterán riguroso silencio. Non está permitido o acceso a grupos; para facer traballo ou estudo en grupos utilizaranse as mesas de entrada á cafetería do centro.
  2. Non comerán nin beberán mentras estudian.

Poderán acceder directamente aos fondos bibliográficos dentro do horario do coordinador da Biblioteca. Fora deste horario, poderán solicitar o préstamo a domicilio ou a renovación destes a través da correspondente ligazón desta páxina web. Os fondos solicitados poderán recollerse na Conserxería, tras identificarse convenientemente. Unha vez consultados, deberán devolverse tamén na Conserxería.

O alumnado matriculado en quenda de TARDE poderá botarlle unha ollada a un total de 6 exemplares que deberá solicitar previamente a través deste medio. Unha vez examinados os fondos poderá levar ao seu domicilio un máximo de 3 exemplares e deixar en Conserxería os que non lle interesen. Este sistema unicamente é de aplicación para o alumnado de tarde xa que non teñen acceso ao horario de préstamo directo de libros pola mañán.