Viveiro de empresas

Comezado un novo curso, retomamos unha das actividades programadas na área da Coordinación de Emprendemento: a visita ao viveiro de empresas  do noso  centro para difundilo entre os grupos de 2º curso dos Ciclos Formativos.

O obxectivo da actividade é potenciar o autoemprego e informar dosrecursos e servizosdispoñibles,  aos que poderían acceder e apoiarse para a conversión dunha idea nunproxectoreal.

A actividade comeza cunha charla- presentación na aula sobre emprendemento, información dos programas de Eduemprende nos que poder participar e os servicios e instalacións do viveiroao que poder acollerse de forma gratuíta, para a continuación visitar as instalacións do mesmo.

Abriron esta  actividade os alumnos  de 2º de Instalacións Eléctricas e Automáticas.

Share this post