Talleres de Primeiros Auxilios: RCP

Talleres Reanimación Cardiopulmonar (Cruz Vermella)

En cumplimiento do Plan de Autoprotección para o CIFP Politécnico de Santiago, todos os cursos académicos organízanse talleres de primeiros axilios para o alumnado e persoal docente e non docente de nova incorporación ao noso Centro.

Share this post