Para iniciar o trámite de solicitude de visita a estas instalacións descarga o modelo de solicitude. Unha vez cumprimentada a solicitude, débese enviar asinada polo Director/a á dirección de correo electrónico cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es

Importante:

  • O correo que enviedes debe enviarse dende o correo oficial do organismo solicitante
  • Poñer como asunto: Solicitude visita centro

Nota: Trátase dun formulario en formato pdf editable. No caso de empregar o navegador Firefox, deberase descargar o arquivo antes de cumplimentalo.