Guía do Profesorado 2021-2022

Esta documentación ten como obxectivo fundamental proporcionar ao profesorado de nova incorporación toda a información que poida resultar de interese e axudar a unha rápida e fácil integración no CIFP, ademais de permitirnos darlle a benvida e desexarlle que a estancia entre nós resulte agradable e fructífera.

Para acceder a esta documentación é preciso acceder a este sitio web co correspondente contrasinal. O profesorado de nova incorporación que non teña acceso á web debe solicitar o permiso na seguinte dirección

 
 
 

 

Share this post