Área de Administración e Xestión

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

 

CALENDARIO DE AVALIACIÓN PREVISTO PARA O CURSO 2020-2021

FP BÁSICA de 1º Ano
 • 1ª Avaliación (Dende o 19 de setembro ata 22 de decembro), avaliación día 19, entrega de notas 22 de decembro. (67 días).
 • 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 23 de marzo), avaliación día 22, entrega de notas 23 marzo. (52 días).
 • 3ª Avaliación (Dende o 6 de abril a 22 de xuño), avaliación 18 de xuño. (53 días).
 • Avaliación final: 23 de xuño, entrega de notas 24 de xuño. Reclamacións 25 e 28 de xuño.
 • Avaliación extraordinaria: setembro 2021 (día 1 e 2 exames), avaliación 3 de setembro, entrega de notas día 6.
 
FP BÁSICA de 2º Ano
 • 1ª Avaliación (Dende o 16 de setembro ata 22 de decembro), avaliación día 19, entrega de notas 22 de decembro. (67 días).
 • 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 16 de abril), avaliación día 15, entrega de notas 16 de abril. (61 días).
 • Recuperación (Dende o 19 de abril ata o 22 de xuño). 43 días
 • Avaliación Final 23 de xuño, entrega de notas 24 de xuño.
 • FCT xuño, inicio o 20 de abril.(44 días).
 • Avaliación extraordinaria setembro 2021, inicio antes do 07 de setembro. 2º ano.
 
Grupos de 1º Ano
 • 1ª Avaliación (Dende o 16 de setembro ata 22 de decembro), avaliación día 21, entrega de notas 22 de decembro (67 días).
 • 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 23 de marzo), avaliación día 22, entrega de notas 23 de marzo (52 días).
 • 3ª Avaliación (Dende o 6 de abril ata 8 de xuño), avaliación día 7, entrega de notas 8 de xuño (43 días).
 • Recuperación (Dende o 09 ó 22 de xuño) (10 días).
 
Grupos de 2º Ano
 • Período da FCT de setembro: inicio antes do 8 de setembro.
 • 1ª Avaliación (Dende o 17 de setembro ata 22 de decembro), avaliación día 18, entrega de notas 22 de decembro (66 días).
 • Período da FCT de xaneiro: Inicio 8 de xaneiro.
 • 2ª Avaliación (dende o 8 de xaneiro ata 23 de marzo), avaliación día 18, entrega de notas 23 de marzo (52 días).
 • Período da FCT de marzo: Inicio 6 de abril ou antes.
 • Recuperación (dende o 6 de abril ata o 22 de xuño) (53 días).
 
Avaliacións Finais
 • Avaliación final: 23 de xuño ciclos de 2º ano, entrega de notas 24 de xuño. Reclamacións 25 e 28 de xuño.
 • Avaliación final: 24 de xuño ciclos de 1º ano e modulares, entrega de notas 25 de xuño. Reclamacións 28 e 29 de xuño.

Probas Libres

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.

Plan de Autoprotección

O Plan de Autoprotección serve de guía de actuación ante calquera emerxencia que poida acontecer no desenvolvemento da actividade académica.

Guía do PAS de nova incorporación

A presente guía é un dos documento do sistema de xestión de calidade dos Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia. Está elaborada segundo o modelo MD.71.ACP.01, dentro do procedemento PR.71.ACP acollemento do persoal.

Os seus obxectivos fundamentais son, proporcionar ao profesorado de nova incorporación toda a información que pode resultar de interese e axudar á unha rápida e fácil integración no CIFP, ademais de permitirnos darlle a benvida e desexar que a estancia entre nos resulte agradable e frutífera.

Secretaría

Información relacionada coa Secretaría do noso Centro.

Reserva de espazos (Só usuarios rexistrados)

Aplicación para a reserva de espazos ou franxas horarias para reunións (incluídas as telemáticas)