2 de decembro
Xornada ERASMUS. Solicitude Asistencia
POLITÉCNICO
de Santiago
acreditac_logo.png
Acreditación de Competencias Profesionais
Este procedemento enmárcase no programa operativo FSE para o período 2014 / 2020 cofinanciado no marco do obxectivo formativo Nº 10 “Investir en Educación Formación e Formación Profesional para adquisición de capacidades e un aprendizaxe permanente”.
A presente convocatoria atópase entre as actuacións financiables, no marco operativo; emprego, formación e educación, financiada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e cofinanciada polo Fondo Social Europeo.
logo-ue-1024x512.png

Próximos Eventos

item Ven ao Politécnico
item Acreditación de Competencias Profesionais
item EDLG
Familias Profesionais

Páxinas

Os nosos Servizos

AV - POLITÉCNICO

Aula Virtual (Réxime ordinario, modular e dual)

DIOP

Información e Orientación Profesional

EMPRENDEMENTO

Fomento do espírito emprendedor

PRIN

Programas Internacionais

BIBLIOTECA

Fomento da lectura

AV - DISTANCIA

Aula Virtual (Réxime a distancia)

EDLG

Equipo de Dinamización da Lingua Galega

ALUMNADO

Documentación de interese para o alumnado

PROFESORADO

Documentación de interese para o profesorado

e ademais

No Politécnico de Santiago queremos coñecer a súa opinión, polo que pode facernos chegar as súas suxestións, queixas, reclamacións ou felicitacións.

O obxecto da acreditación de competencias é recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais.

É unha modalidade de formación profesional que ten como finalidade a cualificación profesional das persoas nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa nun centro educativo.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.