Elección das persoas representantes do claustro nos consellos sociais

Elección das persoas representantes do claustro nos consellos sociais

Iniciase o proceso de elección das persoas representantes do claustro nos consellos sociais.

Ao longo do presente mes de outubro procederase á renovación de dous representantes do Claustro no Consello Social.

A normativa de aplicación e a Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula a organización e o funcionamento do consello social nos centros integrados de formación profesional de Galicia.

O profesorado interesado deberá presentar a súa candidatura ao secretario do centro.

O prazo para presentar candidaturas rematará ás 14:00 horas do venres 17 de outubro.

Share this post