Eduga - Revista galega do ensino

Este traballo presenta o desenvolvemento dunha práctica de laboratorio pensada para afondar no coñecemento da cromatografía líquida de alta resolución entre o alumnado dos ciclos formativos da Familia Química. A través da súa realización, o alumnado poderá entender os fundamentos desta técnica e a súa aplicación á determinación de compostos orgánicos en mostras reais.

Dr. Jorge Eduardo Regueiro Tato
Dra. Rosa María Domínguez Grela
Profesores de Análise e Química Industrial
CIFP Politécnico de Santiago

Share this post