Bolsa de Emprego

Datos da persoa demandante de emprego

Sistema de recollida das características do emprego solicitado polo alumnado formado no noso centro. Pregámoslle que cubra o seguinte formulario (*campo obrigatorio):

1.   DATOS DO SOLICITANTE:

2.   AUTORIZACIÓN DE INCLUSIÓN DOS DATOS PERSOAIS:

Convocatoria de subvencións para persoas desempregadas

Convocatoria de subvencións para persoas desempregadas

Convocatoria de subvencións para a concesión directa de becas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2017 e 2018.

Taller de Aluminio

ALUMINIOS CORTIZO (Accións de colaboración Formativa)

Coñecer o proceso completo do aluminio, desde a fundición de materia prima ata a súa materialización en produtos como sistemas de cerramentos para a arquitectura e compoñentes industriais para sectores como a industria do automóbil, a aeronáutica ou a fabricación de bens de equipo (ascensores, mobiliario, equipos ofimáticos, etc.).

Taller de Empregabilidade

ALUMINIOS CORTIZO

O obxectivo desta acción é dar a coñecer aos alumnos, algunhas das mellores prácticas de procura de emprego que axudan a alcanzar o éxito en procesos de selección.