ANUNCIO: Validacións

ANUNCIO: validacións

Infórmase ao alumnado de que ten á súa disposición en Secretaría as certificacións correspondentes ás validacións dos módulos solicitadas.

Poden recollelas dentro do seguinte horario.

Share this post