Como debe ser a fotografía de carnet?


Todas as fotos que se utilizan para calquera tipo de trámite burocrático teñen un único obxectivo: poder identificar ao portador do documento.

É por este motivo que máis que primar os detalles estéticos da película, o que se busca é que se recoñeza á persoa.

 Por iso, as fotos deben cumprir unha serie de requisitos:

- A fotografía ten que ser recente.
- Nesta fotografía tense que apreciar perfectamente o teu rostro, polo que non se poden utilizar fotos de perfil, nin fotos nas que a cara estea cuberta por algún tipo de de chapeu, nin se poden facer acenos.
- As fotos deben ser de primeiro plano.
- Tampouco se pode saír con lentes de sol.
- A foto debe estar centrada e a cara debe estar no centro da imaxe e mostrarse na súa totalidade.
- A fotografía debe estar sempre tomada sobre un fondo branco, Non serven fondos de ningún outro cor. Isto faise así porque o branco reflicte neutralidade e a cara sae máis resaltada.
- Non se aceptan fotografías en branco e negro.
- A fotografía ten que estar ben iluminada para que a túa cara póidase observar ben. Por tanto non se aceptan fotografías borrosas, escuros e/ou distorsionadas.

No caso de que a fotografía non cumpra cos requisitos necesarios, non se levará a cabo a expedición do carné.