Solicitude de Préstamo ou Devolución de Fondos

Con motivo da situación de emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, establécese un horario semanal para a devolución ou solicitude de préstamo dos nosos fondos, SEMPRE BAIXO CITA PREVIA:

    • LUNS, de 12.00 a 13.00 horas na BIBLIOTECA do CIFP Politécnico de Santiago

Cubra o seguinte formulario tanto para devolver algún dos nosos fondos como para solicitar o préstamo a domicilio.

ATENCIÓN: Non se recollerán libros noutros puntos do Centro nin dentro doutro horario. Ademais, é imprescindible facer antes a petición por este medio. Non se atenderán peticións de préstamo nin de devolución sen cita previa.

1.   DATOS DO SOLICITANTE:

2.   DATOS DOS FONDOS:

a)   FONDO 1:

Número que nos axudará a identificar o fondo. Na Base de Datos aparece identificado como REXISTRO.

b)   FONDO 2:

c)   FONDO 3: