Formación y orientación laboral


Fondo: Descrición

Este libro está especialmente ideado para traballar o módulo de Formación e Orientación Laboral, adaptado ao novo currículo estatal e ás distintas comunidades autónomas.
ÍNDICE

Formación e Orientación Laboral é un módulo impartido en todos os ciclos formativos de FP en todos os graos, tanto no grao medio como no superior. Pretende conectar o mundo laboral co mundo dos estudos ou académico.