Elementos de máquinas


Fondo: Descrición

Este libro desenvolve os contido curriculares do módulo Elementos de Máquinas, correspondente ao Ciclo Formativo de Grao Superior de Mecatrónica Industrial.
ÍNDICE

Preséntanse de forma clara e progresiva os conceptos fundamentais relacionados cos elementos de máquinas. En primeiro lugar, descríbese a función dos sistemas e elementos mecánicos; esto amplíase cos cáculos das magnitudes máis importantes en cada caso e termínase con cálculos máis avanzados.