Empresa e iniciativa emprendedora


Fondo: Descrición

O título deste manual, Empresa e Iniciativa Emprendedora, xa avanza no seu propósito: facilitar aos emprendedores un esquema claro e unhas pautas que lles permitan a inserción no mundo laboral, mediante o autoemprego e a creación dun negocio propio.
ÍNDICE

O obxectivo xeral do módulo profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora é que o alumnado de formación profesional sexa quen de desenvolver a propia iniciativa emprendedora tanto no ámbito empresarial e cara ao autoemprego como a actitude intraemprendedora cara á asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.