Convenios en vigor

ANO 2022

Relación de convenios asinados entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as diferentes empresas para a impartición de ciclos formativos de formación profesional dual:

    • CM Carpintaría e moble coa colaboración da empresa Santos Cocina y Baño S.L.
    • CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Eurostars Hotel Company, SLU
    • CS Mantemento electrónico coa colaboración das empresas: Remanso del Arca S.L., Gallega de Sistemas y Telecomunicaciones S.L., Xestión e control noroeste S.L., Álvaro Díez Gayoso, Extinfer Seguridad S.L., Intelgal Comunicaciones, Unify Sistemas de Seguridad, S.L., Fibra y Sistemas S.L. e Electrónica Seoane.
    • CS Construcións metálicas coa colaboración da empresa Aluminios Cortizo S.A.U.

ANOS 2021 e 2020

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar os convenios asinados entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as diferentes empresas:

ANO 2021

- CM Procesamento e transformación da madeira coa colaboración da empresa Financiera Maderera S.A.
- CS Deseño e amoblamento coa colaboración da empresa Carpintería Ramón García S.A.
- CS Laboratorio de análise e control de calidade coa colaboración de varias empresas
- CS Construcións metálicas coa colaboración de varias empresas
- CM Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración da empresa Viaqua, Gestión integral de aguas de Galicia S.A.U.
- CM Carrozaría coa colaboración de varias empresas
- CS Sistemas de telecomunicación e informáticos coa colaboración da empresa Televés S.A.U.
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Eurostars Hotel Company, SLU

ANO 2020

CS Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa Financiera Maderera S.A. e FORESA Industrias Químicas del noroeste S.A.

 ANO 2019

- CS Automoción coa colaboración das empresas: Alvaro Hermida, Autogándara, Automóviles Bango, Autos Patiño Noia, Bonaval Premium, Pérez Rumbao Car, Varela Motor, Yáñez, S.L.

CURSO 2020-21

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar os convenios asinados entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as diferentes empresas:

ANO 2020

CS Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa Financiera Maderera S.A. e FORESA Industrias Químicas del noroeste S.A.

 ANO 2019

- CM Carrozaría coa colaboración das empresas: Autogándara, Automóviles Pérez Rumbao, Bonaval Premium, Yáñez, S.L.
- CM Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración da empresa Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.
- CS Automoción coa colaboración das empresas: Alvaro Hermida, Autogándara, Automóviles Bango, Autos Patiño Noia, Bonaval Premium, Pérez Rumbao Car, Varela Motor, Yáñez, S.L.
- CS Construccións metálicas coa colaboración da empresa Aluminios Cortizo S.A.U.
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Eurostars Hotel Company, SLU

ANO 2018

- CS Automoción coa colaboración de Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas 

CURSO 2019-20

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar os convenios asinados entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as diferentes empresas:

ANO 2019

- CM Carrozaría coa colaboración das empresas: Autogándara, Automóviles Pérez Rumbao, Bonaval Premium, Yáñez, S.L.
- CM Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración da empresa Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.
- CS Automoción coa colaboración das empresas: Alvaro Hermida, Autogándara, Automóviles Bango, Autos Patiño Noia, Bonaval Premium, Pérez Rumbao Car, Varela Motor, Yáñez, S.L.
- CS Construccións metálicas coa colaboración da empresa Aluminios Cortizo S.A.U.
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Eurostars Hotel Company, SLU

ANO 2018

- CM Carpintaría e Moble coa colaboración da empresa Carpintería Ramón García S.A.
- CS Automoción coa colaboración de Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas
- CS Mantemento electrónico coa colaboración da empresa Televés S.A.
- CS Construccións metálicas coa colaboración da empresa Aluminios Cortizo S.A.U.
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Eurostars Hotel Company, SLU

ANO 2017

- CS Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa Financiera maderera S.A.

FP Dual - 2018/19

Relación e acceso aos convenios en vigor de Formación Profesional Dual para o curso 2018/19

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar os convenios asinados entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as diferentes empresas:

ANO 2018

- CM Carpintaría e Moble coa colaboración da empresa Carpintería Ramón García S.A.
- CS Automoción coa colaboración de Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas
- CS Mantemento electrónico coa colaboración da empresa Televés S.A.
- CS Construccións metálicas coa colaboración da empresa Aluminios Cortizo S.A.U.
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Eurostars Hotel Company, SLU

ANO 2017

- CS Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa Financiera maderera S.A.
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU
- CM  Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración de Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.

ANO 2016

- CS Laboratorio de análise e de control de calidade coa colaboración da Corporación Laber, laboratorio y consultoría, S.L.
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU

FP Dual - Curso 2017-18

Relación e acceso aos convenios en vigor de Formación Profesional Dual

Neste curso académico 2017-18 comezan os seus estudios por réxime dual o alumnado matriculado nos seguintes ciclos: CS Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa Financiera maderera S.A., o CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU e o CM  Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración de Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.