5 de xuño

A comunidade educativa do CIFP Politécnico de Santiago, ante o Día Mundial do Medio Ambiente 2019, fai publica a súa solidaridade e preocupación polo deterioro medioambiental do planeta, facendo un chamamento a toda a población para concienciar e solicitar que se cumplan escrupulosamente as normas mediambientais establecidas e se pare a contaminación dos nosos mares e ríos, como ben de ocurrir nos últimos 50 anos. Como pequena contribución, este Centro dispón dun punto limpo, donde se xestionan os residuos perigosos producidos nos talleres e laboratorios, con un doble significado: por un lado, evitar a contaminación que se podería producir e, por outro, que sirva de aula permanente a todos o alumnado para formalos nas boas prácticas ambientais, tanto no terreo laboral como na vida diaria.

Punto Limpo do CIFP Politécnico de Santiago

Share this post