Curso experimental en Química física


Fondo: Descrición

Este libro está dirixido a estudantes de Química Física e Fisicoquímica das materias relacionadas coas prácticas de laboratorio das licenciaturas de Química, Farmacia e Enxeñería Química.

Contén unha introdución na que, xunto ás normas de traballo e seguridade no laboratorio, danse uns coñecementos básicos de tratamento de datos, representacións gráficas e cálculo de erros. A continuación realízase a descrición dun conxunto de prácticas con dous graos de dificultade: elemental e avanzado. Estas prácticas abarcan todas e cada unha das distintas partes da Química Física, fóra dos cálculos baseados na Mecánica  Cuántica e a  Espectroscopía. Así, hai prácticas de  Termodinámica Química,  Cinética Química,  Electrolitos e  Electroquímica, Fenómenos de transporte e  Macromoléculas. Juan José Ruiz é Catedrático de Química Física na Universidade de Sevilla. José Miguel Rodríguez,  Eulogia Muñoz e José Manuel Sevilla son Profesores Titulares de Química Física na Universidade de Córdoba.