Corrosión y degradación de materiales (2.ª edición)


Fondo: Descrición

O presente texto describe e xustifica o fenómeno da corrosión e degradación dos materiais desde unha perspectiva equilibrada entre os aspectos científicos e tecnolóxicos. Presta especial atención á relación entre as características microestructurales do material e o seu comportamento cando entra en contacto cun medio agresivo determinado.

O texto adaptouse aos programas das diferentes titulacións de grao que contemplan materias relacionadas con este tema, no marco do Espazo Europeo de Educación Superior, incorporando imaxes e exemplos de aplicación novos, que suxiren a reflexión e a discusión científica, para favorecer a interactividade entre profesor e alumno, co fin de que resulte o máis útil posible á comunidade universitaria de fala española.