Celebración de Xornada de Formación

Ao longo desta semana estase a celebrar unha serie de conferencias impartidas polo Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en colaboración co Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), para informar ao noso alumnado de segundo curso da lexislación actual en materia de prevención de riscos laborais. Este é o horario das distintas conferencias:

 

Share this post