Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2017/2018

Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2017/2018

Mediante Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de setembro de 2017, autorízase a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

https://www.edu.xunta.gal/portal/revisionmedicaeducacion

Share this post