CALENDARIO AVALIACIÓNS 2019 - 20

FP BÁSICA de 1º Ano
 • 1ª Avaliación (Dende o 19 de setembro ata 20 de decembro), avaliación día 19, entrega de notas 20 de decembro. (64 días).
 • 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 3 de abril), avaliación día 2, entrega de notas 3 de abril. (59 días). 
 • 3ª Avaliación (Dende o 14 de abril a 19 de xuño), avaliación 18 de xuño. (47 días).
 • Avaliación final: 22 de xuño, entrega de notas 23 de xuño. Reclamacións 25 e 26 de xuño.
 
FP BÁSICA de 2º Ano
 • 1ª Avaliación (Dende o 16 de setembro ata 20 de decembro), avaliación día 18, entrega de notas 20 de decembro. (67 días).
 • 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 17 de abril), avaliación día 16, entrega de notas 17 de abril. (63 días). 
 • Recuperación (Dende o 20 de abril ata o 19 de xuño). 43 días
 • Avaliación Final 22 de xuño, entrega de notas 23 de xuño.
 • FCT xuño, inicio o 20 de abril.(43 días).
 • Avaliación extraordinaria de setembro (día 1 e 2 exames), avaliación o 3 de setembro, entrega de notas o día 4. 1º ano
 • FCT extraordinaria setembro, inicio antes do 8 de setembro.  2º ano
 
Grupos de 1º Ano
 • 1ª Avaliación (Dende o 16 de setembro ata 20 de decembro), avaliación día 19, entrega de notas 20 de decembro (67 días).
 • 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 3 de abril), avaliación día 2, entrega de notas 3 de abril (59 días).
 • 3ª Avaliación (Dende o 14 de abril ata 5 de xuño), avaliación día  8, entrega de notas 9 de xuño (37 días).
 • Recuperación (Dende o 8 ó 19 de xuño) (10 días).
 
Grupos de 2º Ano
 • Período da FCT de setembro: Inicio antes do 6 de setembro.
 • 1ª Avaliación (dende o 16 de setembro ata 20 decembro), avaliación día 19, entrega de notas 20 de decembro (67 días).
 • Período da FCT de xaneiro: Inicio 8 de xaneiro.
 • 2ª Avaliación (dende o 8 de xaneiro ata 27 de marzo), avaliación día 26, entrega de notas 27 de marzo (54 días).
 • Período da FCT de marzo: Inicio antes do 31 de marzo. 
 • Recuperación (dende o 14 de abril ata o 19 de xuño) (52 días).
 
Avaliacións Finais
 • Avaliación final: 22 de xuño ciclos de 2º ano, entrega de notas 23 de xuño. Reclamacións 25 e 26 de xuño.
 • Avaliación final: 23 de xuño ciclos de 1º ano e modulares, entrega de notas 25 de xuño. Reclamacións 26 e 27 de xuño.