CICLO MEDIO:

No caso do Ciclo Medio solo aparece o baremo e non o alumnado seleccionado xa que non temos aínda confirmación de prazas:

**Última posición porque xa participou en anos anteriores no programa.

 

CICLO SUPERIOR: