Autómatas Programables SIEMENS Grafcet y Guía Gemma con TIA Portal


Fondo: Descrición

Abordar a que se dou a coñecer como a 4ª Revolución Industrial require competencias diferentes a todos os niveis da industrial, dende os operarios aos enxeñeiros ou o persoal administrativo. Estas novas competencias profesionais non se refiren só ao dominio das novas tecnoloxías dixitais, senón a outras competencias complementarias, por exemplo, en materia de emprendemento, liderazgo e enxeñería.
ÍNDICE

A automatización e o control de procesos non se detén, día tras día aparecen novas tecnoloxías que fan máis eficiente a produción. Para poder abordar o entendemento, así como as posibles aplicacións das últimas tendencias, é imprescindible coñecer previamente as bases destas tecnoloxías.