Actividades

Actividades de carácter xeral que teñen lugar no Centro.

Proxecto Iniciativa Xove: Exposición dos proxectos "Uso de Spin air" e "Uso de Biorreactores"

O próximo venres 3 de outubro teremos no corredor de entrada do CIFP Politécnico de Santiago a exposición do "Uso de Spin Air" e "Uso de Biorreactores"

Páxinas