Acreditación de Competencias


Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019. Data de publicación: 27.03.2019

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 28 de marzo ao 26 de abril de 2019, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar un recurso de alzada no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e posteriormente entregalo nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas admitidas e/ou excluídas agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

Nos seguintes enlaces pode acceder ás listaxes definitivas correspondentes á sede 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas:

https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8088

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria:

https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8108

Pode consultar toda a información no seguinte enderezo:

https://www.edu.xunta.es/fp/definitivas-admitidos-excluidos-acreditacion-2019

Share this post