Información de Convocatorias Anteriores

Neste apartado incluirase a información (listaxes, taxas, chamamentos...) de anteriores convocatorias do proceso de Acreditación de Competencias.

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria CRTVG

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria CRTVG

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria realizada ao abeiro da Resolución do 21 de outubro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral,  para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, en desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

ACREDITACION 2016: Fase de asesoramento. Datas e lugares da primeira reunión (grupal)

ACREDITACION 2016

Fase de asesoramento. Datas e lugares da primeira reunión (grupal)

Publicadas as listaxes de de persoas admitidas e excluídas, con data 11 de abril de 2016, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 23 de decembro de 2015 (DOG do 8 de xaneiro de 2016) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

ACREDITACIÓN 2016. PAGAMENTO DE TAXAS

ACREDITACIÓN 2016. PAGAMENTO DE TAXAS

Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata que saia admitida nas listaxes definitivas de admitidos e excluídos terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases.

A non presentación dos xustificantes de taxas en tempo e forma procedentes supoñerá a exclusión do aspirante.

Acreditación de competencias 2016. Publicación das Listaxes definitivas de admitidos e excluídos

Acreditación de competencias 2016. Publicación das Listaxes definitivas de admitidos e excluídos 

Con data 11-04-2016 publícanse as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2016.

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de admitidos e excluídos. Convocatoria 2016

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de admitidos e excluídos. Convocatoria 2016  

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter presentado a documentación de emenda no prazo establecido para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2016.

14.03.2016

NOVO: Acreditación de competencias 2015. Fase de asesoramento. Datas e lugares da primeira reunión (grupal)

NOVO: Acreditación de competencias 2015

Fase de asesoramento. Datas e lugares da primeira reunión (grupal)

Publicadas as listaxes de de persoas admitidas e excluídas, con data 10 de abril de 2015, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 16 de decembro de 2014 (DOG do 2 de xaneiro de 2015) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

Páxinas