Acreditación de competencias. Listaxes admitidos/as. Convocatoria CRTVG

Acreditación de competencias. Listaxes admitidos/as. Convocatoria CRTVG

Publicación das listaxes de persoas admitidas e excluídas para participar na convocatoria do proceso de acreditación de competencias para determinados colectivos de profesionais da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Data de publicación das listaxes de admitidos 05/12/2016).

Poderá consultar a súa situación nas listaxes mediante a aplicación informática de xestión do procedemento, indo ao enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion no menú <<2.2 Edición de solicitudes e consulta do expediente>> accedendo ao seu historial, logo de introducir os códigos que lle foron asignados na convocatoria.

Podes consultar toda a información no seguinte enderezo:

https://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion-competencias-listaxes-admitidos-convocatoria-crtvg

Share this post