Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria CRTVG

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria CRTVG

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria realizada ao abeiro da Resolución do 21 de outubro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral,  para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, en desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

Podes consultar toda a información pinchando na seguinte ligazon:

https://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion-competencias-listaxes-solicitantes-convocatoria-crtvg

No seguinte enderezo tes toda a información relacionada con esta convocatoria:

https://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion-competencias-para-profesionais-crtvg

Share this post